یافتن شریک / نماینده / بازاریاب برای ورود به بازار

کار کردن با شریک / نماینده / بازاریاب میتواند برای شما درآمد بیشتری نسبت به فروش مستقیم داشته باشد ولی چطور میتوانید یک شبکه توزیع در خارج از کشور را راه اندازی کنید؟

هلند ان بزنس تخصص در یافتن شریک / نماینده / بازاریاب در کشور مقصد را دارد

کارشناسان هلند ان بزنس در یافتن شریک / نماینده / بازاریاب برای صادرات شما در اروپا ، کشورهای خلیج ، کشورهای عربی ، ایران ، افغانستان ، هند و افریقا شما را کمک مینمایند.

مراحل فروش از طریق شریک / نماینده / بازاریاب

  • انتخاب کشور
  • بازار یابی
  • ارتباط با شرکت های مختلف
  • شروع مذاکره با شرکت
  • پیگیری

بعد از تحلیل بازار در کشور مد نظر ما یک رویکرد روشن برای کمک به یافتن شریک / نماینده / بازاریاب پیشنهاد میکنیم.

  • ابتدا برای تهیه پیش نویس مشخصات همکاری گرد هم آمده و در مورد اینکه چه شریک / نماینده / بازاریاب برای شما مناسب میباشد و شما چه چیزی برای عرضه دارید.
  • متخصصین ما لیستی از شریک / نماینده / بازاریاب و رویکرد آنها برای اشتیاقشان برای کار با شما را مورد بررسی قرار میدهند که این لیست به یک لیست نهایی شریک / نماینده / بازاریاب ختم میشود.
  • ما به شما در برنامه ریزی سفر تجاری برای دیدار با شریک / نماینده / بازاریاب نهایی برای یک سفرزمانی کمک ودر صورت نیازهمراهی میکنیم بنابراین درهزینه و وقت شما صرفه جویی میشود ما شما را در دیدار اول و در صورت نیاز سفر های بعدی همراهی میکنیم و به شما برای انتخاب کردن یک شریک / نماینده / بازاریاب برای شروع مذاکرات کمک خواهیم کرد.
  • ما در جریان روند مذاکرات درکنار شما خواهیم بود.
  • بعد از مذاکرات تا زمانیکه محصول و خدمات شما به فروش برسد ما پیگیرهستیم.

کار با ما یعنی صرفه جویی وقت ومصاریف کم

یافتن شریک / نماینده / بازاریاب به دلیل تماس های بسیار و دیدارهای فراوان مدت زمانی طول خواهد کشید . ما به شما برای سرعت بخشیدن به این روند کمک میکنیم و مساوی با صرفه جویی وقت ومصاریف تان میشود شما در نهایت در وقت خود هزینه های سفرهزینه های بازاریابی صرفه جویی میکنید.

با ما برای قرار ملاقات تماس بگیرید