صفحه نخست

هلند ان بزنس یک شرکت واسطه گری در یافتن شریک / نماینده / توزیع کننده (صادرات و واردات) بین المللی فعالیت داردرکه عمدتا با توسعه کسب و کارمشغول میباشد. ما دربسیاری ازکشورها، به ویژه درخاورمیانه ، آسیا و اروپا فعالیت می کنیم تیم هلند ان بزنس سالها در رشته واسطه گری تجربه دارد زیرا ما دراین مناطق کارکرده ایم و به همین دلیل بازارها را با جزئیات دقیق میدانیم.

در وب سایت ما اطلاعاتی در مورد خدمات / محصولات /  قیمت های ما و خیلی بیشتر پیدا خواهید نمود.