صادرات

کدام کشورها و بازارها را مد نظر دارید؟

کدام نوع ازصادرات مناسب با اهداف شرکت شما میباشد؟

چگونه میتوانید اطمینان حاصل کنید که تلاش های شما منجر به نتیجه سودآوری میشود؟

استراتژی مناسب آماده گی خوب
  • چه محصولاتی را در خارج از کشور به فروش برسانید.
  • چه محصولی شما را منحصربه فرد میکند آیا ارزانتریا کیفیت آن بهتر یا شاید هم صادرات تان متمایزتراز دیگران میباشد .
  • به کدام کشورمیخواهید محصولاتتان را صادرکنید و یا اگر محصول شما ملموس است می توانید از تجزیه وتحلیل هلند ان بزنس استفاده کنید.
  • ما معتقد هستیم که برای شرکت های متوسط و کوچک پیدا کردن شریک / نماینده / بازاریاب یکی ازموفق ترین و کم خطرترین راههای ورود به بازار می باشد. 
صادرات شما در چند جلسه مشوره

در چند جلسه ما میتوانیم به شما برای معرفی مسیر صادراتتان کمک کنیم ما به محصولات ارائه شده شما الویت کشور موفق را میدهیم.

ما همچنین برنامه های شما را از دید مالی ارزیابی میکنیم چه سرمایه ای را برای ورود به بازار جدید نیاز دارید . ما میتوانیم میزان بودجه مورد نیاز شما را تخمین زده و برای زیرساخت های مالی شما پیشنهاد دهیم.

تحلیل تجارت جهانی: یک نیروی قدرتمند برای انتخاب یک کشور درست برای صادرات

اگر شما کالای ملموسی را میفروشید کارشناسان هلند ان بزنس ابزار تجزیه و تحلیل این اطلاعات را دارند و میتوانند به شما موفق ترین کشور را نسبت به محصولات شما پیشنهاد کنند.

با ما برای قرار ملاقات تماس بگیرید