درباره ما

هلند ان بزنس وساطت تجاری / سرمایه گذاری بین بازارهای اروپا ، خاورمیانه و آسیا را فراهم میکند. و شما بعنوان یک کارآفرین/ سرمایه گذارمیتوانید ازتجربه وخدمات ما استفاده نمایید. شما میتوانید در مورد تجارت / سرمایه گذاری / صادرات  و واردات در تمام مراحل شرکت خود با ما تماس بگیرید. از ابتدا تا زمانی که شرکت شما به فعالیت آغاز نماید و حتی فراتر از آن ما به شما کمک می کنیم محصولات خود را در بازارهای جهان ارائه دهید یا مکان های کسب و کار را تنظیم کنید.

هلند ان بزنس میتواند به شما کمک کند تا ایده های شما درامورات تجارتی در بازارهای بین المللی تحقق پیدا کند و رشد نماید بعنوان مثال معرفی شما با افراد / شرکتهای موفق / یافتن مکان مناسب برای شرکت شما.

تیم ما متشکل از کارشناسانی میباشند که سالها تجربه درخاورمیانه آسیا و اروپا را تجربه کرده اند . کارشناسان ما در بازارهای محلی از پیشرفت های روزانه بازارما را آگاه می کنند. هلند ان بزنس همچنین به شما کمک میکند تا محصولات شما دربازارهای بین المللی مورد فروش قرار گیرد.

 

لطفا از طریق فرم تماس سوالات تان ارایه نمایید کارشناسان هلند ان بزنس برای پاسخ آماده میباشند.