بازار مقصد

شما میخواهید کار/ سرمایه گذاری را در یک کشور خاص شروع نمایید ولی برای یافتن کارمند و محل کاروغیره همکاران ما در منطقه میتوانند شرکت شما را براساس خواسته وشیوه دلخواه شما ایجاد نماییند.

خدمات

متخصصین محلی ما میکوشند که شرکت شما به درستی معرفی شود.

 • ایجاد محل کار/ ترجمه سایت / بروشور و غیره
 • آدرس دفتر کار / شماره تلفن
 • خدمت به عنوان اولین دیدار
 • نشان دادن در رسانه های اجتماعی
 • پاسخ به درخواست ها از طریق وبسایت در مرحله نخست در صورت نیاز بمدت طولانی
خدمات ویژه
 • نظارت برفرصت های بازار
 • ایجاد تماس وارتباط
 • بازدید ازنمایشگاه ها، کنگره ها
 • تدارک جلسات برای شما و کارمندان شما
 • همراهی کردن شما در طول جلسات
 • همراهی در نمایشگاه ها
 • رزرو هتل
 • رزرو رستورانت
 • رزرو تورهای سیاحتی
 • ترجمان

با ما برای قرار ملاقات تماس بگیرید